Grain Procurer/Graanverkryger - OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV, Northern Cape

 • Northern Cape
 • Salary: Market Related
 • Job Type: Permanent
 • Posted by OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV on Wednesday, January 15, 2020
 • Reference: 10726
 • Apply before Friday, January 24, 2020 - 14 Hours left

Vacancy Details

Employer: OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OVGRAANVERKRYGER 


HOPETOWN 


Kern doel van die pos: 


Verhoog die markaandeel van OVK Groep deur die bestuur van verkryging en diens van bestaande en toekomstige kliënte. 


Vereistes:  • Toepaslike B-graad in Bemarking met agtergrond van landbou

 • 3 jaar ondervinding in Graanbemarking

 • Geldige Bestuurderslisensie

 • “Safex traders” eksamen - registrasie by SAIFM 


Vaardighede:  • Sterk kliëntediens georienteerd

 • Gevorderde kennis van Excel

 • Kommunikasievaardighede in beide Afrikaans en Engels

 • Goeie syfervaardighede

 • Sterk verkope en bemarkingsvaardighede 


Verantwoordelikhede:  • Diens produsente binne aangewysde area

 • Bestuur safex kliënte en opsies

 • Byhou van administrasie en doelwitte


Indien u nie binne 14 dae vanaf die sluitingsdatum van ons verneem het nie, geliewe u aansoek as onsuksesvol te beskou.


GRAIN PROCURER 


HOPETOWN 


Core pupose of the position: 


To increase the market share of the OVK Group by managing the procurement of grain and maintaining service delivery to current and future clients. 


Requirements:  • Appropriate B degree in marketing with a background in agriculture

 • 3 years experience in grain marketing

 • Valid drivers licence

 • Registered SAFEX Trader with SAIFM


Skills:  • Advanced knowledge and proficiency in Excel

 • Strong customer service orientation

 • Excellent communication skills in English and Afrikaans

 • Excellent numerical skills

 • Strong sales and marketing skills


Responsibilities • Service producers in the allocated area

 • Manage Safex clients and options

 • Management of administration and targetsShould you not have heard from us within 14 days of the closing date, please coniser your application as unsuccessful. 


Apply before Friday, January 24, 2020 - 14 Hours left Companies may expire jobs at their own discretion. If you have not received a response within two weeks, your application was most likely unsuccessful.
70 people have viewed this job.

Similar Jobs

More OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV Jobs