Branch Inspector/Takinspekteur - OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV, Free State

 • Free State
 • Salary: Market Related
 • Job Type: Permanent
 • Posted by OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV on Wednesday, January 15, 2020
 • Reference: 10719
 • Apply before Friday, January 24, 2020 - 8 Days left

Vacancy Details

Employer: OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OVTAKINSPEKTEUR FICKSBURG 


HANDEL, MEGANISASIE & MOTORS, BRANDSTOFVERSPREIDINGSPUNTE 


Kern doel van die pos: 


Administratiewe ondersteuning, ontleding en opleiding aan bedryfspunte en streekskantoor. 


Minimum Vereistes:  • Graad 12 met rekeningkunde

 • Toepaslike rekeningkundige/finansiele kwalifikasie voordelig

 • 2 – 3 jaar ondervinding in ‘n agri handelsomgewing

 • Geldige rybewys

 • Goeie kennis van Automate, Infogro en I-Fuel

 • Kennis van voorraad en bate kontrolering 


Vaardighede • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;

 • Rekenaarvaardig (MS Office)

 • Syfervaardig

 • Goeie organisasie vermoë

 • Moet onder druk kan funksioneer

 • Moet vertroulikheid kan handhaaf

 • Goeie interpersoonlike vaardighede

 • Objektiwiteit en konsenkwentheid 


Verantwoordelikhede:  • Uitvoer van takinspeksies

 • Bied ondersteuning aan bestuur en voorsien bestuurshulpmiddels

 • Verskaf ondersteuning aan bedryfspunte

 • Opstel en byhou van administrasie en rekeningkundige take


Indien u nie binne 14 dae vanaf die sluitingsdatum van ons verneem het nie, geliewe u aansoek as onsuksesvol te beskou.


BRANCH INSPECTOR FICKSBURG 


TRADE, MECHANISATION & MOTORS AND FUEL DEPOTS 


Main purpose of the position: 


To provide administrative support, analysis and training to cost centres and the Regional Offices. 


Minimum Requirements:               • Grade 12 with Accounting

 • An appropriate accounting/financial qualification will be an advantage

 • 2 – 3 years experience in an agri trade environment

 • Valid drivers license

 • Working knowledge of Automate, Infogro and I-Fuel

 • Knowledge of stock and asset management 


Skills • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;

 • Computer literate (MS Office);

 • Good numerical ability

 • Good organisational skills

 • Must be able to thrive under pressure

 • Must be able to maintain confidentiality

 • The ability to maintain good interpersonal relationships

 • The ability to be objective and consistent 


Responsibilities:  • Conduction of branch inspections

 • Provide ongling support to management as well as the provision of tools and resources

 • Provide support to cost centres

 • Maintenance of administration and accounting tasksShould you not have heard from us within 14 days of the closing date, please consider your application as unsuccessful.

 


Apply before Friday, January 24, 2020 - 8 Days left Companies may expire jobs at their own discretion. If you have not received a response within two weeks, your application was most likely unsuccessful.
19 people have viewed this job.

Similar Jobs

More OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV Jobs