The vacancy you are interested in has been closed for applications.

HOOFBESTUURDER - Orffer & van der Merwe Human Resource Practitioners, Kimberley

  • Kimberley
  • Salary: Market Related
  • Job Type: Permanent
  • Sectors: Management
  • Posted by Orffer & van der Merwe Human Resource Practitioners on Monday, December 23, 2019
  • Reference: JANK
  • Apply before Wednesday, January 22, 2020 -

Vacancy Details

Employer: Orffer & van der Merwe Human Resource Practitioners

Ten einde die ontwikkeling, volhoubaarheid, winsgewendheid en stabiliteit van die georganiseerde landbou in die Noord-Kaap streek te organiseer en te bevorder, beskik Agri Noord-Kaap oor die volgende uitdagende pos vir ‘n dinamiese, energieke en selfgedrewe individu.

Die pos is gesetel in Kimberley en die posbekleër sal aan die bestuur van Agri Noord-Kaap rapporteer.  

HOOFBESTUURDER
KIMBERLEY


Vereistes:
- Minstens Matriek met verkieslik ‘n kwalifikasie in landbouwetenskap of ekonomiese-/bestuurswetenskappe, ondersteun deur bewese bestuurservaring en ‘n aktiewe belangstelling 
  in die landbou met goeie agtergrond van die landbou-situasie in die streek.
- Die posbekleër se professionele profiel sal verder onder meer uitstekende mense bestuursvaardighede beskik
- Hoogs-effektiewe gesproke en geskrewe kommunikasievaardighede, bogemiddelde onderhandelings- en besluitnemingsvaardighede oor beskik
- Vlotheid in Afrikaans en Engels
- Rekenaargeletterdheid in MS Office
- Geldige rybewys insluit 
- Kennis van die struktuur en funksionering van die georganiseerde landbou dien as sterk aanbeveling. 

Die pos vereis dat die posbekleër baie sal reis.   

Sleutelverantwoordelikhede behels:
- Die skakeling en bedinging met organisasies op ‘n wye front waaronder owerheidsinstansies, nie-regeringsorganisasies en die privaatsektor
- Bevordering van verhoudings met alle belanghebbendes
- Bestudering en vertolking van toepaslike dokumentasie
- Opstel van memoranda en verslae
- Oordra van inligting en standpunte aan lede, owerheids- en ander instellings asook die media
- Interne en eksterne skakeling en kommunikasie
- Algemene bestuur en finansiële beheer

In ruil word ‘n onderhandelbare vergoedingspakket aangebied. 
 
Belangstellendes kan aansoek doen deur ‘n aansoekbrief en volledige CV met verwysing JANK voor 22 Januarie 2020 te rig aan recruitment@ovdm.co.za


Apply before Wednesday, January 22, 2020 - Companies may expire jobs at their own discretion. If you have not received a response within two weeks, your application was most likely unsuccessful.
Hot Job 23 people have applied for this job. 696 people have viewed this job.

Similar Jobs

More Orffer & van der Merwe Human Resource Practitioners Jobs

About Orffer & van der Merwe Human Resource Practitioners

Orffer & Van der Merwe Human Resource Practitioners  offers more than 40 years of experience as labour and organizational development consultants, functioning primarily in the Northern Cape Province.

Our vision
To assist organizations in the effective management and skills development of their human resources.  We specialize in providing a proactive all inclusive human resources function to all our clients.

Our comprehensive services include associations with the following business partners: Cofesa, CAESAR Employers’ Organization, Donkerhoek Data, Future Labour Solutions, Skills for Africa, BEE Rating Solutions and Veritas Truth Verification.