Parts Marketer - OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV, Northern Cape

 • Northern Cape
 • Salary: Market Related
 • Job Type: Permanent
 • Posted by OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV on Friday, November 8, 2019
 • Reference: 9563
 • Apply before Friday, November 15, 2019 - 2 Days left

Vacancy Details

Employer: OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV

ONDERDELE BEMARKER


MEGANISASIE HOPETOWN


 


Kern doel van die pos: 


Uitvoer van toegedeelde verantwoordelikhede, bemarking en kliëntediens binne die Onderdele omgewing.


 Minimum Vereistes:  • Graad 12

 • 1 – 2 jaar vorige ondervinding in ‘n meganisasie tak omgewing voordelig;

 • Geldige rybewys 


Vaardighede • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;

 • Rekenaarvaardig (MS Office)

 • Goeie administratiewe vaardighede

 • Goeie bemarkings en onderhandelingsvaardighede

 • Goeie verkoopsvaardighede 


Verantwoordelikhede:  • Lewer kliëntediens en bemarking

 • Kontanthantering

 • Voorraadbeheer

 • Rakversorging

 • Uitvoer van administratiewe funksies 


PARTS MARKETER  


MECHANISATION HOPETOWN 


Main purpose of the position: 


Execution of assigned responsibilites, marketing and customer service within the parts environment. 


Minimum Requirements:               • Grade 12

 • 1 – 2 years previous experience in a mechanisation branch environment an advantage;

 • Valid drivers license 


Skills:  • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;

 • Computer literate (MS Office);

 • Good administrative skills

 • Good negotiation and marketing skills

 • Good sales skills 


Responsibilities:  • Marketing of products and provision of customer service

 • Handling of cash

 • Stock Control

 • Care of shelves

 • Perform various administrative functions


 


Apply before Friday, November 15, 2019 - 2 Days left Companies may expire jobs at their own discretion. If you have not received a response within two weeks, your application was most likely unsuccessful.
20 people have viewed this job.

Similar Jobs

More OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV Jobs