Job Details
Employer: William De Villiers Accounting Services

Verantwoordelikhede sal behels, maar nie beperk tot skakeling met 'n portefeulje van kliente,

prosessering van data, rekonsiliasies, voorbereiding van bestuursinligting en finansiele state,

belasting berekeninge en voltooiing van belasting- en BTW opgawes vir Individue, Trusts,

Beslote Korporasies en Maatskappye.

 

Candidate Requirements

Die suksesvolle kandidaat sal oor 'n B.Com Graad/Diploma asook goeie administratiewe enkommunikasie vaardighede beskik.Toepaslike rekenkundige,BTW en belastingondervinding sal 'n vereiste wees. Die kandidaat moet rekenvaardig wees met goeie kennis van Pastel,MS Word,Excel, onder druk kan werk en bereid wees om oortyd te werk indien verlang. Eie vervoer is noodsaaklik.

Indien u ten volle tweetalig is in Afrikaans en Engels en aan bogenoemde vereistes voldon,doen asseblief aansoek voor of op 30 April 2018

Apply before Saturday, May 12, 2018 - 20 Days left Companies may expire jobs at their own discretion. If you have not received a response within two weeks, your application was most likely unsuccessful.
31 people have applied for this job. 345 people have viewed this job.