Results 1 - 2 of 2
Display

SENIOR GRAAN BEMARKER

Bloemfontein

Agriculture

R20 000.00 - R60 000.00 Per Month

Permanent

Aansoekers moet oor ‘n toepaslike B-graad beskik aangevul deur minimum 5 jaar toepaslike ervaring van graanbemarking. Daar sal van die posbekleër verwag word om innoverend leiding te neem in die bemarking van  graan en terselfteryd leid... See more.

Posted by on Wednesday, March 18, 2020

41 Days left

ACCOUNTANT (AGRICULTURAL)

Bloemfontein

Accounting, Agriculture

R20 000.00 - R45 000.00 Per Month

Permanent

Aansoekers moet oor ‘n toepaslike naskoolse rekeningkundige kwalifikasie (B.Com Rek / B Compt) beskik aangevul deur relevante ondervinding binne die beroep as rekenmeester. Kandidate moet reeds hul oudit klerkskap voltooi het terwyl goeie kommuni... See more.

Posted by on Wednesday, March 18, 2020

41 Days left

Results 1 - 2 of 2